Any d’eleccions

Aquest any que co­mencem, el 2023, és un any d’eleccions municipals. Per a un periòdic, sigui un diari o un setmanari, com L’Eco de Sitges, les eleccions són sempre un moment important. El maig vinent es decideix, exactament, qui administrarà els afers de la nostra vila durant els quatre anys següents . Es decideix qui gestionarà els afers comuns dels sitgetans, al servei dels quals està el nostre setmanari. Com és natural, quan augmen­ta la temperatura política, augmenta també la tensió entre els qui hi competeixen i el setmanari. Entre aquells que volen conservar el seu lloc al capdavant de … Continuar llegint